Select your language

Select your language

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym
Texpol sp. z o. o. ul. Łany 4 32-700 Bochnia, prowadząca serwis internetowy texpol.pl, realizuje
swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie
poniższej informacji.

Informacje ogólne:

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE (RODO), to wszelkie
informacje dotyczące firmy lub osoby fizycznej której dotyczy zlecenie, np. imię i nazwisko, pełna nazwa firmy, adres,
adres e-mail, nip, numer telefonu.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Texpol sp. z o. o. ul. Łany 4 32-700 Bochnia.

Dane kontaktowe:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 14 61 52 533

Jest administratorem danych osobowych Zleceniodwacy / Wykonawcy /Podwykonawcy lub innych podmiotów będących
osobami fizycznymi lub firmami (osoby, których dane dotyczą).

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy, komunikacji związanej z świadczoną usługą, obsługi
reklamacji lub innych roszczeń.

4. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji usług. W przypadku nie podania danych nie będzie
możliwe wykonanie usługi.

5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

- Podstawa prawna: Art. 6 (1) c RODO. W przypadku prawnego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia
informacji o Tobie właściwym organom lub organom ścigania.

6. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zlecenia
powierzonego naszej firmie lub cofnięcia zgody przez użytkownika.

7. Zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz możliwość ich:

- sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawo sprzeciwu,
- usunięcia,
- zarządzenie zaprzestania przetwarzania,
- przenoszenia danych.


Wszelki kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia Twojej zgody prosimy zgłaszać
na maila:

8. Pracownicy podmiotów zewnętrznych mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Pliki cookie

1. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika
(bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych
witryn internetowych.

Czym są pliki cookie? „Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub
urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać
na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje).
Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę
lub przejdzie z jednej strony na inną.


W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies:

a) Sesyjne czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony
lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

b) Stałe pliki te będą przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu
ich usunięcia przez użytkownika. Stosowane są także cookies wydajnościowe ma to na celu prawidłowe
funkcjonowanie serwisu, pozwalające pamiętać o ustawieniach użytkownika (np. rozmiar czcionki, język,
powrót do podstron).

c) Cookies na oznaczenie, że wypełniony został formularz kontaktowy.

d) Cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.

e) Pliki cookie mediów społecznościowych - te pliki cookie pozwalają Ci dzielić się tym, co robiłeś na stronie
internetowej w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Te pliki cookie
nie podlegają naszej kontroli. Szczegółowe informacje na temat działania plików cookie znajdują się w polityce
prywatności odpowiedniej platformy.

Jak kontrolować pliki cookie

Możesz użyć ustawień przeglądarki, aby zaakceptować lub odrzucić nowe pliki cookie i usunąć istniejące pliki cookie.
Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię za każdym razem, gdy nowe ciasteczka zostaną
umieszczone na Twoim komputerze lub innym urządzeniu.

Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp
do niektórych obszarów lub funkcji naszej witryny.

Szczegółowe informacje dotyczące cookie http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz jak usunąć takie pliki
z danego urządzenia.


Texpol sp. z o. o. ul. Łany 4 32-700 Bochnia nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych
przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.