Wybierz swój język

Wybierz swój język

Produkty

Texpol produkuje panele lamelowe z drewna litego z listwami przegubowymi spojonymi a fingerjoint.


Lite drewno lamelowe

Texwood to panel z naturalnego drewna litego i jako taki ulega wpływowi środowiska, w którym się znajduje. Trzeba pamiętać, że negatywnie oddziałują nań warunki klimatyczne, takie jak wilgoć i ciepło.

Zaleca się zatem:

  • przechowywać panele w miejscu suchym i niewentylowanym,
  • układać panele przy użyciu listewek dystansowych, co pozwoli na jednolitą absorbcję elementów środowiskowych na całej powierzchni panelu, również w trakcie obróbki,
  • układać panele, nie korzystając ze sztywnych systemów blokujących, dzięki czemu uniknie się pęknieć i pęcznienia: panele muszą swobodnie móc powiększać lub zmniejszać swoją objętość w zależności od warunków środowiskowych (w środowisku suchym zmniejszają objętość, w wilgotnym zwiększają),
  • sprawdzić datę produkcji umieszczoną z boku panelu (np. 4387 = tydzień nr 43 rok 87), aby uniknąć niedogodności typowych dla świeżego drewna, które jeszcze całkowicie się nie ustabilizowało,
  • zostawić drewno w miejscu przeznaczenia co najmniej na kilka tygodni,
  • charakterystyka techniczna panelu TEXWOOD wilgotność 10 12 %,
  • spajanie według norm EN/204 D3
  • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
  • unikać ekspozycji na słońce lub deszcz,
  • korzystać z profili L z owalnymi otworami, co ułatwi układanie panelu.

MENU

Produkty